logo

Sobre nosaltres

BuildingCenter és la societat de CaixaBank centrada en la desinversió de la cartera d’immobles procedents del grup, sota criteris de rigor financer i maximització del valor.

A BuildingCenter dirigim la nostra feina a entendre i analitzar el mercat immobiliari espanyol com a eix fonamental per generar coneixement i valor immobiliari per als accionistes i per als clients.
La nostra activitat principal se centra a guiar i fixar l’estratègia per a la desinversió de la cartera d’actius immobiliaris disponibles per a la venda del Grup CaixaBank, a través del desenvolupament d’una activitat que promou la maximització del valor immobiliari, sota criteris de rigor financer i adaptació a la demanda i l’evolució del mercat.

A través dels nostres Servicers, companyies comercialitzadores dels actius, posem el resultat de la nostra feina a disposició dels qui busquen un lloc per viure o treballar i del mercat inversor i de desenvolupament de la nova oferta immobiliària.

BuildingCenter coneix els Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, assumint íntegrament el seu contingut y comprometent-se al seu estricte compliment, tant en primera persona com a través dels diferents proveïdors amb els que col·labora, els quals, en tot cas, deuen acceptar i respectar els Principis.

 • Parc immobiliari

  BuildingCenter té una cartera d’actius formada per un mix de residencial, industrial, sòl i lloguer.

 • Renda

  L’oferta de BuildingCenter en la seva estratègia de maximització de valor es completa amb una cartera de renda que inclou una part de la cartera d’habitatges llogats en condicions adaptades a famílies amb dificultats, d’acord amb el compromís social, essència fonamental del grup.

Visió

Ser un referent reconegut per la nostra excel·lència i professionalitat per contribuir a la sostenibilitat d’un mercat immobiliari generador de riquesa i benestar, sota criteris de de rigor, compromís i eficiència.

Missió

Aportar coneixement i capacitat professional per al reposicionament i la creació d’una àmplia oferta d’actius, en procés de desinversió, com a eix fonamental per generar valor immobiliari per als accionistes i per al progrés social i econòmic de la societat en què treballem.

Valors

 • Compromís

  El compromís social, l’essència fundacional del grup, subratlla l’objectiu de voler contribuir al desenvolupament d’una societat més justa, amb més igualtat d’oportunitats.

 • Excel·lència

  Entenem que la cerca constant de l’excel·lència és la millor garantia de qualitat de la nostra feina, servei al client i producte.

 • Eficiència

  Creiem en l’apropiada i mesurada utilització dels recursos per obtenir cada objectiu.

 • Rigor

  El rigor professional i financer en l’anàlisi i el desenvolupament de la reactivació dels actius és bàsic per consolidar el valor de la nostra feina.

 • Professionalitat

  Estem segurs que en l’impuls i la creació d’equips altament qualificats es troba una gran part del valor diferencial de la nostra marca.

 • Innovació

  Apliquem la innovació a tots els processos d’actuació com a element fonamental de la nostra metodologia.

Equip Directiu

 • “Aportem coneixement i professionalitat en la nostra estratègia de desinversió, amb l’objectiu de maximitzar el valor i la qualitat de la nostra cartera, tenint en compte alhora el compromís social del Grup CaixaBank”

  Jordi SoldevilaConseller Delegat

 • “La nostra oferta respon a les diferents necessitats i sensibilitats del mercat, en la qual trobem qualsevol tipologia d’actiu per a la finalitat que estiguin demanant els clients en cada moment, que pot ser la venda o el lloguer.”

  Borja KaiserDirector General

 • “Tenim una àmplia cartera d’immobles en venda, però a més d’això, desenvolupem una important activitat promotora en la legalització i la finalització de promocions i en el desenvolupament de projectes d’obra nova com a aposta decidida per la reactivació del mercat immobiliari.”

  David CózarDirector de Negoci Immobiliari

 • “Un dels pilars de la companyia és la gestió activa del lloguer, que ens permet maximitzar el valor de la cartera, sense oblidar-nos del compromís amb les famílies que tenen la necessitat de crear una llar.”

  Jesús HuarteDirector de Patrimoni i Gestió global de possessions

 • "La nostra activitat es desenvolupa d’acord amb els valors d’integritat, vocació de servei i compromís sostenible amb la societat.”

  Gaspar GonzálezDirector de Relacions Institucionals i Gestió Reputacional

 • "Apliquem la innovació i l’eficiència a tots els nostres processos com a element fonamental de la nostra metodología"

  Marta DruguetDirectora de Mitjans

 • "El nostre valor diferencial es basa en el talent i el desenvolupament profesional de totes les persones de la companyia".

  Alesander BerzosaDirector de Persones

 • “Treballem amb l’objectiu de construir solucions per millorar els processos jurídics, de control i de valoració d’actius per tenir un millor coneixement de la nostra cartera immobiliària amb la finalitat última de poder oferir un servei de qualitat per als nostres clients i per a la societat.”

  Ivan MoyaDirector d’Operacions immobiliàries

 • "Disposem d'un rigorós marc de control intern i d'una cultura sòlida de compliment, actuant de manera íntegra, respectuosa, transparent, responsable socialment i basada en l'excel·lència, professionalitat i confidencialitat dels nostres professionals com a principis bàsics d'actuació de BuildingCenter i en compliment de els valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social."

  Héctor BorgeDirector Cumpliment i Control

 • “Aportem rigor, dinamisme i fiabilitat a la gestió financera del negoci i, a la vegada, acompanyem en el desenvolupament i l’execució de l’estratègia global de la companyia.”

  Sylvia DiezDirectora de Finances