logo

Principis Generals de la Política Corporativa de Compliance Penal (Política Corporativa a la que BuildingCenter està adherida).

Principis Generals de la Política Corporativa d’Anticorrupció (Política Anticorrupció a la que BuildingCenter està adherida).

Principis Generals de la Política Corporativa de Compliment Normatiu (Política Corporativa a la que BuildingCenter està adherida)